Vybavení kliniky

Naše veterinární klinika sestává ze 4 plně vybavených místností dle účelu, a to špičkovými přístroji a nástroji. Podívejte se, jak to u nás vypadá, ještě než k nám poprvé přijdete.
ordinace ikona

ORDINACE

klimatizace, vyšetřovací stůl, digitální váhy, diagnostický ultrazvuk (USG), video-otoskop, otoskopy, oftalmoskop, laryngoskop, oscilometrický přístroj na měření krevního tlaku, elektrokardiograf (EKG), Schioetzův tonometr na měření nitroočního tlaku, chladící box na vakcíny

ordinace - 3. pohled
ordinace - 1. pohled
předoperační sál ikona

PŘEDOPERAČNÍ SÁL

terapeutický laser, endoskop, zubní ultrazvuk, zubní vrtačka, příprava zvířat na operační zákroky a čištění zubů

předoperační sál
laboratoř ikona

LABORATOŘ

biochemický a hematologický analyzátor, mikroskop, odstředivka, refraktometr na stanovení hustoty tekutin (moči), inkubátor na mikrobiologickou kultivaci

laboratoř
operační sál ikona

OPERAČNÍ SÁL

chirurgický stůl, inhalační anesteziologický přístroj (isofluran), kardiomonitor, pulzní oxymetr, kyslíkový generátor, infúzní pumpa, odsávačka, elektrokautery, pneumatická vrtačka, oscilační pila, ultrazvuková čistička nástrojů, parní autokláv, horkovzdušný sterilizátor, svářečka na sterilní balení nástrojů, chirurgické a ortopedické instrumentárium

operační sál
hospitalizační boxy ikona

HOSPITALIZAČNÍ BOXY

4 nerezové hospitalizační boxy různých velikostí a 6 menších plastových boxů (pro drobná zvířata, zejména mláďata) k hospitalizaci zvířat před a po operačním zákroku, zvířat dehydratovaných, po úrazech nebo se závažnými onemocněními vyžadujícími infuzní terapii a intenzivní léčbu, dále z důvodu déletrvající diagnostiky, či z důvodu možného rozvoje problému, který je třeba sledovat, 6 infuzních pump k infuzní terapii

hospitalizační boxy – foto 1
hospitalizační boxy – foto 2
RTG pracoviště ikona

RTG PRACOVIŠTĚ

vysokofrekvenční rentgen s nepřímou digitalizací a RTG stolem s plovoucí deskou, ochranné vesty a rukavice

vysokofrekvenční rentgen
RTG digitalizace & endoskop - bližší pohled
RTG digitalizace & endoskop
Přesunout se na začátek