Ordinace: 325 626 058 | Pohotovost: 777 626 266
Prokopova 438, 290 01 Poděbrady

Vybavení kliniky

Naše veterinární klinika sestává ze 4 plně vybavených místností dle účelu, a to špičkovými přístroji a nástroji. Podívejte se, jak to u nás vypadá, ještě než k nám poprvé přijdete.
ordinace ikona

ORDINACE

klimatizace, vyšetřovací stůl, digitální váhy, video-otoskop, otoskopy, oftalmoskop, laryngoskop, tlakoměr metodou Doppler, elektrokardiograf (EKG), Schioetzův tonometr na měření nitroočního tlaku, chladící box na vakcín

ordinace - 3. pohled
ordinace - 1. pohled
předoperační sál ikona

PŘEDOPERAČNÍ SÁL

ultrazvuk Esaote MyLab X7 se 4 sondami (USG), terapeutický laser, endoskop, zubní ultrazvuk, zubní vrtačka, příprava zvířat na operační zákroky a čištění zubů

předoperační sál
laboratoř ikona

LABORATOŘ

biochemický a hematologický analyzátor, mikroskop, odstředivka, refraktometr na stanovení hustoty tekutin (moči), inkubátor na mikrobiologickou kultivaci

laboratoř
operační sál ikona

OPERAČNÍ SÁL

chirurgický stůl, inhalační anesteziologická jednotka s ventilátorem Mindray, kardiomonitor, pulzní oxymetr, kyslíkový generátor, infúzní pumpa, odsávačka, elektrokautery, pneumatická vrtačka, oscilační pila, ultrazvuková čistička nástrojů, parní autokláv, horkovzdušný sterilizátor, svářečka na sterilní balení nástrojů, chirurgické a ortopedické instrumentárium, binokulární lupy Heine

operační sál
ventilátor Mindray
hospitalizační boxy ikona

HOSPITALIZAČNÍ BOXY

4 nerezové hospitalizační boxy různých velikostí a 6 menších plastových boxů (pro drobná zvířata, zejména mláďata) k hospitalizaci zvířat před a po operačním zákroku, zvířat dehydratovaných, po úrazech nebo se závažnými onemocněními vyžadujícími infuzní terapii a intenzivní léčbu, dále z důvodu déletrvající diagnostiky, či z důvodu možného rozvoje problému, který je třeba sledovat, 6 infuzních pump k infuzní terapii

hospitalizační boxy – foto 1
hospitalizační boxy – foto 2
RTG pracoviště ikona

RTG PRACOVIŠTĚ

vysokofrekvenční rentgen s přímou digitalizací a RTG stolem s plovoucí deskou, ochranné vesty a rukavice

vysokofrekvenční rentgen
RTG digitalizace & endoskop - bližší pohled
RTG digitalizace & endoskop
Přesunout se na začátek